Programma ‘Rechtstreeks’ bij Rechtbank Zeeland-West Brabant

De rechtspraak in Nederland onderging enkele jaren geleden een stevige verandering.

Rechtbanken fuseerden, bestuurders kregen allen een andere plek en medewerkers kregen te maken met veranderende teams, locaties en soms ook taken.

 

Eigen Initiatief

Met onze bottom-up aanpak hebben we medewerkers geactiveerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Na een programma voor leidinggevenden hebben we ‘koplopers’ onder de medewerkers via een open uitnodiging gevraagd deel te nemen aan een 5-daags programma waarin ze met een zelfgekozen en uit te voeren initiatief aan de slag gaan.

Je kan klagen of in beweging komen. Ik kies voor het laatste.

We hebben ze geleerd initiatieven te formuleren die inspirerend zijn voor henzelf en anderen, hoe om te gaan met weerstand die er altijd is en het zien en benutten van de mogelijkheden die er volop zijn als dingen veranderen.

 

Olievlek

Koplopers laten aan anderen zien hoe je een gewenste verandering praktisch handen en voeten kunt geven. Daarmee inspireerden ze hun collega’s om ook in beweging te komen.

Het hoeven geen grote stappen te zijn.

We hebben op basis van de eerste groep nog 5 groepen opgestart.

Deel dit artikel