Purpose Day: Takecarebnb

Hoe is Takecarebnb ontstaan?

‘Onze initiatiefnemer, Reinout de Kraker, zag in het voorjaar van 2015 de berichtgeving over de vluchtelingencrisis en hoe massa’s mensen hun toevlucht zochten in Nederland. Die kwamen allemaal in de opvang terecht. Tegelijkertijd merkte hij op dat er een enorme behoefte bij de Nederlandse bevolking was om iets voor hen te doen en de handen uit de mouwen te steken. Dat de bevolking een signaal van gastvrijheid wilde afgeven.

In de media werd dit niet altijd zo neergezet. Hij zag eigenlijk een vorm van vraag en aanbod. De vraag werd gevormd door statushouders; vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenaamde nieuwkomers, die in de opvang zaten en heel graag een nieuw bestaan wilden starten. Ze moesten echter wachten op een woning voordat ze actief de samenleving in konden. Aan de andere kant was er het aanbod: mensen in Nederland die concreet iets wilden betekenen en die bereid waren hun deuren voor hen te openen.

Er is wel degelijk een groot gebaar van gastvrijheid gemaakt.
Jonna Klijnsma

Reinout vroeg zich af of hij beide partijen bij elkaar kon brengen en is daarbij geïnspireerd door het Airbnb-model. Zo ontstond het idee om nieuwkomers tijdelijk onderdak te bieden bij een gastgezin, in afwachting van een eigen woning. Het betekende: wachten in een fijnere omgeving, tegelijkertijd vervroegd starten met het deelnemen aan de maatschappij en hierdoor uit het isolement komen. Vanuit dit idee is Takecarebnb ontstaan, als een platform om mensen gericht te verbinden. Wij bieden namelijk actieve matching tussen gast en gastgezin en kijken naar wensen en verwachtingen van beide zijden. Dat doen we via onze match- makers: vrijwilligers die het proces van aanmelding tot plaatsing begeleiden.’

 

Wat voor reacties krijgt u vanuit de maatschappij?

‘Over het algemeen krijgen wij heel veel positieve reacties. We hebben als grassroots organisation gezien dat er op lokaal niveau een enorme mobilisatie is geweest, dat talloze mensen zich betrokken voelen en in actie zijn gekomen. Er is wel degelijk een groot gebaar van gastvrijheid gemaakt. Omdat wij mensen opvangen, hebben wij vanuit Vluchtelingenwerk in het begin wel een wat terughoudende reactie gehad. Inmiddels hebben ze gezien dat het een methode is waarbij wederzijdse integratie centraal staat en dat het werkt. En ze zijn nu ook één van onze financiers in 2017.

Het gaat om het samenbrengen van mensen op een hele persoonlijke en zorgvuldige wijze.
Jonna Klijnsma

Die initiële terughoudendheid kwam voort uit de gedachte dat het matchen heel zorgvuldig moest gebeuren, want er zit natuurlijk een stuk kwetsbaarheid. Bovendien was het een soort waarschuwing of we dit wel konden overzien. Het afgelopen jaar hebben we laten zien dat we dat wel degelijk kunnen. Het gaat om het samenbrengen van mensen op een hele persoonlijke en zorgvuldige wijze. Er zijn veel mensen geweest die hun deur hebben geopend en het creëren van contact gebeurt onder nauwgezette begeleiding. Wij zijn de enige partij in Nederland die zo bemiddelt.’

 

Valt het mee of valt het tegen om een initiatief met een pur- pose als dit op te zetten?

‘In 2016 zijn we operationeel geworden en we hebben zoals gezegd nu ruim een jaar ervaring. Het is ontzettend leuk om te doen, om bezig te zijn met iets wat zo’n purpose heeft. Tegelijkertijd ben je een sociale pionier die iets nieuws probeert wat nog niemand doet. Natuurlijk loop je ook tegen uitdagingen aan, zoals: hoe win je als beginnende organisatie het vertrouwen van mensen, hoe ga je met een klein maar superbevlogen team aan de slag om tot een echte organisatie met werkende processen te komen, hoe werk je met beperkte middelen. Met trots mogen we terugkijken op het afgelopen jaar. Dat heeft alles te maken met de enorme betrokkenheid van ons team van vrijwilligers en ons bestuur en iedereen die zijn schouders eronder heeft gezet.’

Ga het gewoon doen en doe het samen. Doe het ook samen met de nieuwkomers, dat is echt onze visie.
Jonna Klijnsma

 

Welke boodschap heeft u voor anderen die iets willen betekenen voor de maatschappij of voor vluchtelingen in het bijzonder?

‘Ga het gewoon doen en doe het samen. Doe het ook samen met de nieuwkomers, dat is echt onze visie. We werken nauw samen met onze doelgroep, spelen in op een duidelijke vraag, blijven luisteren naar een veranderende behoefte en overwegen telkens hoe we kunnen meebewegen. Daarnaast is er veel overleg met andere organisaties met dezelfde doelstellingen. Kortom: doe het, ga ervoor, werk met de mensen om wie het gaat, bouw aan een inclusieve maatschappij en zoek de samenwerking op.’

 

MEER INFORMATIE: WWW.TAKECAREBNB.COM

Deel dit artikel