Werken met olievlekaanpak

Ons uitgangspunt is dat verandering de voorkeur heeft zich te gedragen als een olievlek.

Ben je in staat deze natuurlijke neiging te volgen in je veranderaanpak, dan merk je dat je met het grootste gemak mensen in beweging kunt brengen en uitzonderlijke resultaten kunt bereiken. Dat is onze realiteit.

Iedereen heeft een favoriete plek in een verandering. Door deze plekken te onderkennen en beschikbaar te maken, activeer je een immens potentieel aan veranderkracht.

 

Les 1:  Koplopers willen eerst

Koplopers zijn mensen die graag met nieuwe dingen bezig zijn, zich minder laten leiden door risico’s, beperkingen en heersende opvattingen. Zij zijn het liefst als eerste met verandering bezig. Zij houden ervan abstracte ideeën vorm te geven. Met andere woorden, je doet koplopers een plezier door ze als eerste bij een verandering te betrekken. De eerste klus is ervoor te zorgen dat een kleine groep koplopers de verandering adopteert en gaat experimenteren.

Les 2:  ambitieuze verandering is makkelijker dan een realistische verandering

Koplopers willen uitgedaagd worden. Voor hen moet de verandering ambitieus, authentiek en positief geformuleerd zijn. Ze willen voelen dat er iets wezenlijks dient te veranderen, dat het door de leiding gedragen wordt, en dat het iets beter maakt. Onze eerste interventie is veelal dat de geformuleerde verandering door de leiding, niet voldoet aan deze criteria. De verandering is vaak te rationeel verwoord en appelleert onvoldoende aan een hoger doel.

Les 3:  koplopers vertalen de verandering in begrijpbare taal

Koplopers komen pas uit de verf als ze ruimte krijgen, ruimte om de verandering te vertalen naar hun belevingswereld. Zij gaan daarbij afwijken van de route die de leiding voor ogen had. Dit vraagt wat van het leiderschap van de leiding. Zijn zij in staat de controle los te laten en de koplopers te vertrouwen in hun rol? Alleen als ze echt vinden dat de verandering er moet komen, is de leiding in staat die ongemak te verdragen, is onze ervaring.

Les 4: Early adopters volgen koplopers, geen leidinggevenden

Koplopers inspireren early adoptors om ook in beweging te komen. Early adopters hebben meer zekerheid nodig om in te stappen. Koplopers met hun verhalen en ervaringen met de verandering bieden deze zekerheid. De early adopters komen doorgaans met de doorbraak ideeën en zorgen voor het tipping point: Het momentum dat de verandering wordt omarmt door de grote meerderheid.

Les 5: early majority komt pas in beweging als anderen voor zijn gegaan

De early – en late majority vormen de grote meerderheid. Zij zijn van nature risico avers en zijn gehecht aan de status quo. Zij zijn in staat tot verandering, maar zijn wars van toekomstvisies en grote beloftes. Zij willen kunnen inschatten wat de verandering van hen vraagt. Het enthousiasme van de koplopers maakt hen nieuwsgierig en de pragmatische oplossingen van de early adopters spreekt hen aan. Ze hebben echter een officieel startschot van de leiding nodig om in beweging te komen.

Les 6: laggards worden nooit enthousiast

De groep aan het einde van de adoptiecurve zijn de laggards, vaak verguisd om hun weerstand tegen verandering. Zij vormen het geweten van de verandering. Pas als het helemaal klopt, stappen ze in, en zijn dan vaak de trouwste volgers.

Ambitie, Energie, en Creativiteit

Het is de wijze waarop de natuur zich aanpast aan de veranderende omstandigheden.

Bij het creëren van die olievlek spelen in de beginfase de koplopers een belangrijke rol. Hun plek in de diffusie-kromme is dat zij enthousiast worden van hoge ambities en graag als eerste erbij betrokken willen worden. Zij hebben de gewoonte veel energie te steken in dit soort uitdagingen en ze zijn bij uitstek de groep die de meeste creativiteit bezit.

Deel dit artikel