top of page

'Er is echt van binnenuit verandering tot stand gekomen.

Zo verrassend.

Zo spannend.'

Sherana Santokhi

HR Director Global Operations, DSM DRF

Achtergrond

DSM Resins & Functional Materials (DRF) is marktleider op het gebied van hoogwaardige harsen voor verven en coatings en ze zijn het eerste bedrijf dat UV-uithardbare coatings introduceerde - een cruciaal ingrediënt in de hedendaagse high-speed glasvezelkabels.
In deze divisie van DSM werken circa 1800 medewerkers verspreid over een 15-tal vestigingen over de hele wereld.
 
Binnen DSM DRF is een nieuwe strategie geformuleerd: Met deze strategie worden  meer vanuit de markt gedreven, klantgerichte innovaties bewerkstelligd. Onderdelen als purpose, sustainability, customer centricity en innovation als cruciaal aangemerkt om een gezond bedrijf te blijven in 2022.  Deze visie is breed uitgerold in de hele organisatie, ondersteund met een tekening met begeleidend spel, de Vision2022 Experience.

DSM Resin's uitdaging

​DSM vroeg zich af hoe zij ervoor konden zorgen dat er niet alleen bewustzijn is bij de medewerkers op de nieuwe strategie, en hoe deze zodanig te communiceren dat iedereen erbij betrokken is en ook daadwerkelijk in beweging komt op de belangrijke thema’s. En dat in een internationaal opererend bedrijf. De vraag was: hoe brengen we 1800 mensen in beweging?

 

Wat hebben we gedaan:

1769765-200.png

Aanpak
De Droomfabriek gelooft in de kracht van FrontRunners. Dit zijn mensen die uit zichzelf ideeën hebben hoe zaken substantieel beter kunnen en de motivatie hebben hier ook wat aan te doen. Helaas lopen zij soms tegen de stroperigheid en gebrek aan vertrouwen aan, waardoor minder initiatieven worden genomen. Wij hebben een bewezen aanpak die de koplopers-energie ruimte en richting geeft en DSM had hier belangstelling voor.
 
Met een goed intern team is een 33-tal FrontRunners geselecteerd, vanuit de hele wereld en met een diverse achtergrond. In een 2-daagse kick-off in Amsterdam is met die FrontRunners een deep dive gedaan op de strategie, hun persoonlijke purpose en hoe een beweging te creëren in de DSM organisatie. Met zelf gekozen initiatieven en boordevol inspiratie zijn de FrontRunners naar hun eigen werkplekken vertrokken en aan de slag gegaan met onderwerpen waarmee zij in hun beleving verschil kunnen maken.
 
Om de circa 6 weken is de groep in een virtual training bij elkaar gekomen. Daarin werd de voortgang en weerstanden van de initiatieven met elkaar besproken en werden nieuwe tools en inzichten gegeven om weer volgende stappen te kunnen zetten. Deelnemers werden uitgedaagd om de beweging groter te maken en mensen bij hun initiatieven te betrekken. Er werden senior leiders bij betrokken in de verschillende gebieden om als sponsor te fungeren.
Ondertussen werd vanuit de top blijvend aandacht besteed aan de uitrol van de strategie. Kortom tegelijkertijd een top-down en bottom-up beweging die elkaar enorm versterkten en daarmee de implementatie beter maakte.

 

Het resultaat

Allereerst een groep van 33 zeer bevlogen mensen die weer de energie hebben en ervaren dat zij echt iets kunnen veranderen. Zij hebben veel mensen bij hun initiatieven betrokken en de inschatting is dat zeker 500 mensen nu actief betrokken zijn bij en bijdragen aan de nieuwe strategie.

 

De bekendheid van de nieuwe strategie bij alle medewerkers is groot en groeit elke dag. De poster van de gemaakte strategie-tekening hangt overal en iedereen kan het verhaal vertellen. Vanuit het Leiderschapsteam van de organisatie wordt deze poster ook vaak als communicatiemiddel gebruikt om beslissingen duidelijk te maken.
Sommige initiatieven zijn natuurlijk impactvoller dan andere.
 
Een aantal springt eruit:

  • Zo is customer centricity in Noord America echt van de grond gekomen en is een groot team hier nu echt toegewijd mee bezig. Klanten merken het verschil.

  • In Nederland is een initiatief genomen om een research databank op te richten waar alle kennis verzameld en gestructureerd ontsloten wordt, teneinde sneller beslissingen te kunnen nemen en minder fouten worden gemaakt.

  • Ook zijn diverse efficiency slagen in de fabrieken genomen die significante kostenbesparingen hebben opgeleverd.

  • En last but not least, de samenwerking tussen afdelingen is sterk verbeterd. De silo’s zijn op veel plekken een stuk afgebroken.

  • En …. door alle successen en energie is er een tweede FrontRunners groep gestart met nieuwe experimenten om de nieuwe strategie verder handen en voeten te geven! 

Meer weten?

 Wil je meer informatie over een dergelijk FrontRunners programma of loop je rond met een soortgelijk vraagstuk? Neem contact op met Yves Ancher of met een van onze collega’s.

bubbles.png
bottom of page