top of page

'Samen een 8+ klantbeleving waar maken'

Mohamed Baba

voormalig Directeur, Woonbron

(nu bestuursvoorzitter Haag Wonen) 

Achtergrond

Woonbron is een van de toonaangevende woningcorporaties in Nederland. Na een ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur heeft Woonbron haar ambitie gezet op onder andere een 8+ klantbeleving. Directeur bij Woonbron en verantwoordelijk voor Cultuurkracht, het overkoepelende cultuur transitie-programma, is Mohamed Baba: ‘Om met de nieuwe matrixorganisatie onze stevige ambities te realiseren moesten we een cultuur creëren met samenwerken, eigenaarschap en aanspreken als de drie leidende waarden. In 2019 wilden we die waarden tot uiting laten komen in de haarvaten van de organisatie.’

De cultuur van een organisatie is een reflectie van de overtuigingen en het gedrag van haar leiders. Een cultuurverandering moet dus ook daar beginnen. Woonbron vroeg De Droomfabriek om een Leiderschap- en Teamontwikkelprogramma te ontwikkelen en te begeleiden, met de drie cultuurwaarden als leidraad.

 

Mohamed: ‘Mede door de gesprekken met De Droomfabriek beseften we dat wij als bestuur/directie de eerste stap moesten zetten. We kozen voor De Droomfabriek omdat zij kritisch durfden te zijn en de confrontatie niet schuwden’

Woonbron's uitdaging

​Het realiseren van een cultuurtransitie in een nieuwe organisatiestructuur om nieuw elan te creëren en stevige ambities waar te maken.

 

Aanpak
Voor een cultuurverandering is voorbeeldgedrag nodig. Een leiderschap- en teamontwikkelprogramma voor alle managementteams (mt) met Bestuur/Directie voorop. Op interactieve, intensieve, verbindende en ook confronterende wijze is gewerkt aan leiderschap en meer samenwerking, eigenaarschap en aanspreekgedrag. Zowel in als tussen de mt's.
 
Het op maat ontwikkelde programma besloeg per team ongeveer drie maanden en bestond uit de volgende elementen:

  • 360 graden feedback assessment voor elk directie- en mt-lid

  • Persoonlijk interview

  • Team assessment

  • Teamintake, programma toespitsen op teambehoefte

  • Team tweedaagse, met mt werken aan individu, team en organisatie

  • Terugkomdag(en), reflecteren op ingezette beweging en stappen vooruitzetten

 
Het programma is opgebouwd uit een combinatie van onze diensten op het gebied van organisatieontwikkeling en cultuurtransformatie, teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.
 

Het resultaat
De directie en alle 11 mt’s hebben het L&T programma doorlopen.

‘De Droomfabriek is er bijzonder goed in geslaagd om vanuit een basisprogramma continue aan te sluiten bij de soms grote verschillen tussen de mt’s wat betreft inhoud en dynamiek’ zo zegt Mohamed ‘mede daardoor is de impact op elk team en daarmee op de cultuurtransitie voor Woonbron zo groot. We hebben een belangrijke stap gezet met voelbare en meetbare resultaten. De impact is nog steeds merkbaar.'

1769765-200.png

Meer weten?

Wil je meer informatie over een dergelijk Leiderschap- en Teamontwikkel-programma of loop je rond met een soortgelijk vraagstuk? Neem contact op met Marius Maljers of met een van onze collega’s.

bubbles.png
bottom of page