top of page

onze
partners

Complexe vraagstukken en betekenisvolle ontwikkel-ideeën realiseren is in je eentje minder leuk én minder succesvol.

 

Meervoudig benaderen en aanvullen van expertises tot iets groters dan de som der delen is waarom we altijd zoeken naar de samenwerking met klanten, maar ook met partners.

 

We delen inzichten en verrijken elkaars dienstverlening.

Want samen staan we sterker en benutten we elkaars kracht, en daarmee onze impact

MVO Nederland

MVO Nederland heeft De Nieuwe Business Agenda gelanceerd, waar zeven thema’s aan gekoppeld zijn die m.b.v. de Nieuwe Economie Index (NEx) meetbaar gemaakt worden.

 

De Droomfabriek werkt samen met MVO Nederland aan het ontwikkelen van een logisch en activerend verandermodel rondom het thema ‘Nieuwe Rijkdom’.

 

We bundelen onze expertises en werken samen om de transitie naar de nieuwe economie tot een kantelpunt te brengen.

MVO Nederland logo_edited_edited.jpg

 DE BEWEGING VAN DE ONDERNEMERS IN DE NIEUWE ECONOMIE

MVO Nederland vormt samen met ondernemers een beweging om de nieuwe economie vorm te geven.

Business Cartooning - Hans-Jan Rijbering

Visualisatie zetten we vaak in tijdens onze trajecten. Door zaken in beelden vast te leggen naast schrift worden andere en creatieve delen van de hersenen geactiveerd tijdens ontwikkelprocessen. De kern wordt geraakt en gevat.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden: Om dialoog en collectief denkvermogen te stimuleren en tastbaar te maken leggen we strategie bepalende bijeenkomsten vaak visueel vast. Het visuele verslag gaat daarmee als basis dienen om droombeelden en ambities in een groter verband te delen en door te vertellen, zodat de visie gaat leven en door steeds meer mensen wordt omarmd en geconcretiseerd.We doen dit vaak in samenwerking met Business Cartooning.

logo Hans-Jan Business Cartooning_edited

 BUSINESS CARTOONING

THE CARTOONING CONSULTING COMPANY 

Business Cartooning helpt organisaties met visualisatie.

Staatsbosbeheer

Ons prachtige buitenkantoor, in de letterlijke en figuurlijke zin van het woord, is eigendom van Staatsbosbeheer.

 

Samen met hen dragen we er zorg voor dat dit unieke zendgebouw in Radio Kootwijk behouden en onderhouden blijft, met respect voor natuur en omgeving.

 

Daarnaast helpen we elkaar waar nodig en ontvangen we grote groepen ook met enige regelmaat in het iconische gebouw A, alias 'de Kathedraal'.

Staatsbosbeheer-beeldmerk-rgb_edited.jpg

 HET ZIT IN ONZE NATUUR

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Theatermakers Radio Kootwijk

Onze andere buren, TMRK, die prachtige theatervoorstellingen maken op het snijvlak van werk, leven en liefde. Onze trajecten en programma’s verrijken we met hun inspirerende ingrediënten daar waar nodig of daar waar passend. Om een andersoortige impuls te geven.

 

De kracht die een voorstelling heeft; we zetten je even in een parallelle wereld waarin we je inspireren, uitdagen, aan het denken zetten en dingen laat ervaren en voelen terwijl je er naar kijkt. Wat is werkelijk van waarde? Wat is leiderschap anno 2021? Sluimerende zaken vol in het licht zetten….

TMRK Logo-Zwart-Web.png

 THEATERVOORSTELLINGEN OVER WERK, LEVEN EN LIEFDE

TMRK maakt spraakmakende theatervoorstellingen, vaak op het snijvlak van werk, leven en liefde. Uniek zijn de voorstellingen die in nauwe samenwerking worden gemaakt met organisaties voor hun publiek.

Overstekende Wild

De Droomfabriek participeert in deze activerende community die volgens tribale principes werkt.

 

Multidisciplinaire kracht wordt gebundeld om een bijdrage te leveren aan het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen.

overstekend wild logo_edited.jpg

Overstekend Wild is een hechte tribe van vakmensen

Mensen uit het strategische, creatieve en digitale domein. We zijn er voor wie het anders wil en zoekt naar hoe het anders kan.

DroomBouwers

DroomBouwers is gestart door Droomfabriek partner Tjerk Lerou. Met DroomBouwers moedigen we aan om samen te dromen, creëren en ontdekken, want wij ervaren dat dit zowel positieve individuele als maatschappelijke impact heeft. 

We doen dat met een zo diverse mogelijke groep mensen van allerlei achtergronden die de reis met zichzelf en elkaar aan durven te gaan.  

We geloven namelijk dat je een veerkrachtiger, daadkrachtiger en vreugdevoller mens wordt wanneer je weet hoe je je dromen kunt realiseren.

DB_logo_lockups-03.png

 SAMEN DROMEN BOUWEN

Droombouwers is een sociaal maatchappelijk initiatief dat inspirerende programma's en plekken aanreikt waar samen dromen centraal staat. Of je droom nu groots of eenvoudig is, helder of vaag. Iedereen is welkom.

Lode Greven is onze zeer gewaardeerde huisfotograaf. 
 

Lode is een ware vakman, een co-creator die met ons meedenkt, die blijft innoveren en altijd in is voor een experiment.

Zijn fotoshoots zijn een soort van uitje voor ons! ;-) 

logo Lode Greven_edited.png

LODE GREVEN  - PHOTOGRAPHY

Advertising - Food - Editorial - Travel

Anna Grande 

Congruent Leiderschap en varen op je eigen authenticiteit. Om dit te activeren, het bewustzijn te vergroten van je invloed op anderen en te acteren in het moment zetten we regelmatig paardencoaching in. Heldere lichaamstaal, persoonlijk leiderschap en je effectief verhouden tot wat zich aandient en een adequate respons geven is wat we leiders hiermee leren. Want paarden spiegelen zuiver zonder oordeel.

We doen dit vaak met Anna Grande

Logo Anna Grande_edited.jpg

 TEAM COACHING MET PAARDEN

Paarden zijn meesters in het herkennen van non verbaal gedrag. Onze communicatie bestaat voor 80% uit non verbaal gedrag. Daarom kunnen paarden ons zo goed ‘lezen

bottom of page