top of page

leiderschaps-

ontwikkeling

voor inspirerende leiders die de potentie van mensen, team en organisatie optimaal laat bloeien

1769735-200.png

Juist in deze tijden denk ik regelmatig terug aan onze meetings bij Solvay en onze diepe gesprekken over leiderschap. Ruim tien jaar later gebruik ik nog zeer regelmatig voorbeelden daaruit om mijn mensen en teams te helpen en motiveren

- Jaap Venema, CSO Solvay

Voor...

Leidinggevenden die stevig en in verbinding betekenisvol willen leiden en in nauwe samenwerking met de rest van de organisatie hun doelen willen realiseren

Wat wij vaak horen...

“Wij hebben best wel goede mensen zitten op leidinggevende posities. Ze werken hard en zijn betrokken. Echter ieder op zijn/haar eigen manier. Eigenlijk hebben wij geen eenduidige visie op leiderschap.

 

Managers zijn veelal doorgegroeid uit hun functies en geven leiding naar hun eigen beste inzicht en vermogen. Ze spreken niet dezelfde ‘management’ taal en hebben allemaal hun eigen visie, kennis en kwaliteiten.” 

Hoe mooi zou het zijn als de leiders in onze organisatie volledig in lijn met de visie van de organisatie zouden werken? 'Aligned' in taal en gedrag. Inspirerend, positief gericht en daadwerkelijk het potentieel van alle medewerkers benut. 
 

mannetjes.png

Onze Droomfabriek aanpak

Wat is dan goed leiderschap? Daar is veel over geschreven, verteld, getoond, etc. De Droomfabriek heeft daaruit de essentie gepikt waar het wat haar betreft echt over gaat. 

Onze leiderschapsprogramma’s richten dan zich ook op de ontwikkeling van een leiderschap mindset met de onderstaande vier vaardigheden.

 

Alle Droomfabriek trajecten zijn maatwerk. Bouwstenen in dit traject zijn o.a. trainingsdagen voor theorie, cases, persoonlijke ontwikkeling, visie bepaling, uitwisseling van successen/mislukkingen en veel, heel veel leren van elkaar. We werken praktijkgericht. Je gaat intensief aan de slag met concrete experimenten. Wat je leert en ervaart wordt weer ingebracht in de gemeenschappelijke dagen. We maken uiteraard ook ruimte voor individuele coaching en persoonlijke ontwikkeling. 

 

Leiders Mindset
Wij begeleiden leiders bij het ontwikkelen van een heldere, open en bewuste mindset. Helpen bij het verduren van 'eenzaamheid' aan de top.  En bij jouw plek als leider te durven innemen. 
Daarnaast laten we je ervaren wat de kracht van kwetsbaarheid is door te benoemen wat er werkelijk speelt. We prikkelen om je om naar buiten te blijven kijken. En dagen je uit om besluiten te nemen die impact hebben.

 

Richting bepalen
We helpen je als leider een inspirerend en lonkend perspectief te bepalen. Een richting die klopt en die mensen geloven en in beweging brengt. Een richting die van toegevoegde waarde is en zich laat vertalen in een plan met duidelijke doelstellingen. 

 

Ruimte creëren
Hierbij coachen en sparren we met je om die ruimte te creëren waarin iedereen maximaal kan bijdragen aan het succes. Hoe je mensen stimuleert en de mogelijkheid geeft om te experimenteren. En een stevige en veilige cultuur creëert waar iedereen vanuit zijn eigen kwaliteit kan bijdragen. 

 

Helpen
We geven je inzichten en praktische handvatten om als leider te zorgen dat je de juiste hulp biedt. Mensen coachen, kennis en kunde verbeteren, samenwerkingen stimuleren, middelen ter beschikking stellen, structuren en processen helpen opzetten, etc. Niet overnemen maar helpen. Vaak een dun lijntje. 


Handhaven
Last but not least is de rol van de leider om te handhaven, te bewaken en te borgen. Communiceren en vieren van de successen maar ook door het stevig en consequent aanpakken van datgene of diegenen die afwijken van de gekozen richting.  We laten je dit vooral doen, ervaren en op reflecteren

1769765-200.png

Wil je meer weten

Bel ons:

Mail ons:

055 519 08 19

info@dedroomfabriek.nl

bottom of page