top of page

cre​eër een onomkeerbare beweging door het activeren van koplopers

1769744-200.png

activatie van

de organisatie

“Er is echt van binnenuit verandering tot stand gekomen.

Zo verrassend. Zo spannend.”

- DSM Resins & Functional Materials

“Er is echt van binnenuit verandering tot stand gekomen.

Zo verrassend. Zo spannend.”

- DSM Resins & Functional Materials

Wat wij vaak horen...

“We hebben als organisatie een duidelijke visie en strategie maar merken dat het activeren van de organisatie (lees: daaraan praktisch handen en voeten geven) lastig is.

 

Het communiceren van visie en strategie levert niet de gewenste beweging in de organisatie. Het maken van een praktische vertaling op afdelings- of onderdeelniveau stuit op veel weerstand en / of komt niet van de grond.

 

We zoeken een veranderaanpak die de organisatie echt in beweging krijgt en in concrete initiatieven resulteert. Een inspirerende aanpak die de persoonlijke drive van mensen koppelt aan de richting waarin we als organisatie willen bewegen."

Voor...

Leiders / leadership teams die de organisatievisie en /of strategie willen omzetten in de gewenste beweging en concrete stappen.

1769765-200.png

Onze Droomfabriek Aanpak

Het in beweging brengen van een organisatie volgt dezelfde wetmatigheid waarmee een verandering in de natuur zich voltrekt. Dat betekent dat nieuw/ander gedrag zich nooit op één moment voor het gehele systeem manifesteert. Een duurzame, blijvende verandering begint bij een enkeling, groeit over tijd in omvang en ‘besmet’ langzaam maar zeker de gehele populatie.

 

Het sturen op een ‘big bang’ om een nieuwe visie/strategie handen en voeten te geven (bijvoorbeeld door het trainen van alle medewerkers) is daarom behalve zeer kostbaar ook zeer ineffectief.

 

De Droomfabriek biedt een koplopers-programma waarin jullie ‘innovators’ en ‘early adopters’ bijeen worden gebracht. Zij worden begeleid om niet alleen te bedenken hoe de visie/strategie vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk, maar ook om die plannen en ideeën zelf uit te voeren.
 
In een programma van 5 á 6 dagen worden koplopers in groepen van ongeveer 15 deelnemers meegenomen in de volgende onderdelen.

  • Verbinden als groep en de verander-context van de organisatie verkennen

  • Persoonlijke drijfveren ontdekken, deze koppelen aan visie/strategie en formuleren van een persoonlijk initiatief, gericht op het eigen dagelijks werk.

  • Uitbouwen van het initiatief en eerste concrete stappen zetten.

  • Leren van de feedback & groter maken van initiatief.

  • Definiëren en zoeken van ‘volgers’: collega’s die het initiatief helpen uitbouwen en versterken.

  • Vasthouden en borgen van de gestarte beweging: hoe kan ik mijn initiatief loslaten/overdragen zodat ik met een nieuw initiatief kan starten.

 

Deelname aan een koploper-programma is vrijwillig en de koplopers selecteren zichzelf door daarvoor een gerichte uitnodiging te versturen. De ervaring leert dat de eerste koplopersgroepen zorgen voor volgende groepen. Zij enthousiasmeren hun collega’s met hun initiatieven en doordat ze anderen uitnodiging daaraan als ‘volgers’ mee te doen. Zo worden de ‘volgers’ van eerdere groepen vaak de deelnemers in vervolg-groepen.
 
Daar waar de eerste koplopersgroepen de vrije hand hebben om met elk willekeurig thema dat past bij de nieuwe visie/strategie aan de slag te gaan, kan na verloop van tijd een meer ingekaderd aandachtsgebied aan koplopersgroepen worden meegegeven. Daarmee kan ook op prioriteiten binnen een visie/strategie gestuurd worden.

staafdiagram.png
1769765-200.png

Wil je meer weten

Bel ons:

Mail ons:

055 519 08 19

info@dedroomfabriek.nl

1769765-200.png
bottom of page