top of page

top team

alignment

het creëren van een high-performing team dat volledig vertrouwd is met elkaar en de ambitie

1769703-200.png

“We kozen voor De Droomfabriek omdat zij kritisch durfden te zijn

en de confrontatie niet schuwden.”

- Woonbron

“Er is echt van binnenuit verandering tot stand gekomen.

Zo verrassend. Zo spannend.”

- DSM Resins & Functional Materials

Voor...

Directies, besturen en management teams die high performing willen worden. En die in verbinding en vertrouwd met elkaar en hun ambities willen samenwerken. 

Wat wij vaak horen...

“Ons bestuur/directieteam/MT voelt dat er in het team onbenutte potentie aanwezig is en wil in haar leiderschapsrol groeien naar een high-performing team om daarmee de organisatie gerichter en met meer energie in beweging te kunnen brengen.
 

We willen onze onderlinge verbinding versterken. We hebben behoefte om een duidelijk, doorleefd en gemeenschappelijk beeld van onze gewenste toekomst als team en als organisatie te schetsen. We willen een effectieve veranderaanpak vaststellen. En daarvan samen een praktische vertaling maken die betekenis heeft voor ons opereren als team, zowel vanuit een intern perspectief (hoe doen we het als team onderling) als vanuit een extern perspectief (hoe vullen we ons leiderschap in)."

1769765-200.png

Onze Droomfabriek Aanpak

In een teamontwikkelprogramma van meerdere dagen nemen we jullie als team mee langs diverse invalshoeken. Invulling van het programma doen we altijd in co-creatie met jullie.

 

Onze ervaring leert dat de volgende elementen veelal onderdeel van het programma zijn:
 
Bepalen van het collectieve vertrekpunt als team en dat van de individuele leden
Om op gezonde wijze te kunnen ontwikkelen, is het van belang te weten waar je nu staat. Jullie leren vanuit het collectieve verleden: wat hebben we in onze organisatie meegemaakt? En vanuit jullie individuele verleden: wat heb ik als individu meegemaakt? Welke patronen herkennen we daarin en waarvan worden we ons bewust?
 
Jullie team richten naar een lonkend perspectief voor jullie en voor de organisatie
Er is meestal voldoende inhoudelijk beeld bij de toekomst. De toegevoegde waarde ligt veelal in de dialoog over de vraag: hoe willen jullie daarbij als team/organisatie opereren? In het hoe ligt de persoonlijke drive/energie besloten om echt in beweging te komen en bestaande gedragingen/patronen aan te passen. Belangrijk element daarin is de betekenis component die energie en richting geeft, zowel op persoonlijk als op organisatieniveau.
 
Vaststellen van de hefbomen waarmee jullie aan de slag moeten en van de veranderaanpak
Tegen de achtergrond van inzichten uit het verleden en het lonkend perspectief, formuleren we de belangrijkste hefbomen die gaan zorgen voor het realiseren van de visie. Hefbomen bevatten zowel team- als een organisatieaspecten.
Ook formuleren we een veranderaanpak: op welke wijze geloven jullie een duurzame (in de zin van blijvende) verandering te kunnen realiseren?
 
Duidelijk maken van jullie leiderschapsrol en -principes
Voor welke uitdagingen stellen de geformuleerde hefbomen en de gekozen veranderaanpak jullie in je leiderschapsrol? Welke dilemma’s zullen jullie dan moeten oplossen en biedt jullie visie voldoende houvast om daarin keuzes te maken.
 
Praktisch handen en voeten geven aan de stappen die jullie individueel en als team gaan zetten
In het ‘fabrieken’ zit de daadwerkelijke verandering. Immers: leren doen, komt door te doen! Door met elkaar praktische afspraken te maken over zaken die opgepakt/ besloten/veranderd/gecommuniceerd gaan worden en daarop tijdens vervolgsessies terug te komen, versnellen we het leren binnen jullie team.

klokje.png
1769765-200.png

Wil je meer weten

Bel ons:

Mail ons:

055 519 08 19

info@dedroomfabriek.nl

bottom of page