top of page

Multi Team

ontwikkeling

ontwikkel eigenaarschap en krachtige samenwerking tussen teams 

1769703-200.png

Onherstelbare groei realiseren, daar zijn ze goed in.

- Unilever

Voor...

Organisaties die de verschillende bedrijfonderdelen en/of teams meer aligned willen laten samenwerken om echt als één team de purpose en organisatiedoelstellingen waar te maken.

Wat we vaak horen...

Wij willen een volgende stap maken in onze organisatie en onze (management) teams hebben een daarbij belangrijke rol.

 

Het zijn nu echter veelal eilandjes. Ze werken in silo’s, denken vooral aan de eigen targets en de eigen processen. Dat vraagt om meer dan alleen team-ontwikkeling. De centrale vraag is: hoe versterken we de samenwerking tussen teams? 

Daar liggen vaak ook vragen onder.  

Bijvoorbeeld hoe zorgen we dat elk team werkt aan hetzelfde hogere doel en dat ze met elkaar werken in plaats van tegen elkaar?

Hoe kunnen de verschillende teams en afdelingen elkaar beter begrijpen? En hoe laten we deze teams eigenaarschap nemen over hun werk? En hoe kunnen we zorgen dat de diverse teams de hefboom worden voor de gewenste ontwikkeling van de organisatie?

klokje.png
klokje.png

Onze Droomfabriek aanpak

Als je impact wilt hebben op de hele organisatie of een groot deel daarvan. Is het niet genoeg om separaat teams te ontwikkelen. De crux zit hem vaak in de samenwerking tussen teams. Onze aanpak voor Multi-team Ontwikkeling ligt in het verlengde van Team Ontwikkeling. En gaat nog een stap verder. 

 

Niet alleen begeleiden we de teams bij het creëren van onderling vertrouwen en resultaatgerichtheid als team, we faciliteren ook de ontwikkeling van vertrouwen en resultaatgerichtheid tussen teams. 

 

Uitgangspunt is een heldere purpose/strategie/veranderopdracht op organisatieniveau. Dit hogere doel dient als richting voor alle onderliggende teams. Als je gericht bent op de purpose en de gezamenlijk doelen van de gehele organisatie, worden teams zich bewust dat de afhankelijkheden tussen hen vaak vele malen groter zijn dan ze denken.  

 

Individueel leren en leren als team komt aan bod. We leggen de link met andere teams en afdelingen: welke afhankelijkheden zijn er met anderen in de organisatie? Wat is onze rol? Hoe is die gekoppeld aan onze ontwikkeldoelen op team en individueel niveau? Met welk verhaal gaan we onze stakeholders tegemoet treden? Etc.

 

Elk team en elk teamlid gaat aan de slag met experimenten die bijdragen aan het individuele leerdoel, aan de teamresultaten en aan het hogere doel van de organisatie. 

 

Het resultaat: levendige organisaties waarin teams met elkaar de organisatiedoelen dragen. Waarin teams op verbindende manier hun eigen behoeftes, wensen en zorgen kunnen uiten naar andere teams. Waarin teams met elkaar werken aan een steeds betere uitwisseling ten behoeve van de organisatiedoelen. Organisaties waarin men transparant is en op constructieve manier verschillen bespreekt en verschillende invalshoeken gebruikt om op innovatieve manieren de impact van de organisatie te vergroten.

1769765-200.png

Wil je meer weten

Bel ons:

Mail ons:

055 519 08 19

info@dedroomfabriek.nl

bottom of page