top of page

'Samen dromen en transformeren naar purpose gericht ondernemen!'

Remco Kok

CEO, Sigma Group Benelux 

Achtergrond

Sigma in de Benelux is onderdeel van de Campofrio Food Group (Europa) en van Sigma, een wereldwijde speler op het gebied van food. In Nederland en België onder andere bekend door de merken Stegeman, Marcassou en Aoste. 

In het Management Team werd sterk gevoeld dat de huidige koers van de vleesverwerkende industrie niet duurzaam was op de langere termijn. Men heeft onder ogen durven zien dat zaken voor het produceren van vlees anders kunnen. Watergebruik, CO2 uitstoot, voedselgebruik voor dieren, welzijn dieren, gezondheid, etc. kunnen anders. Er is een nieuwe visie ontwikkeld: meer aandacht, meer genieten. Rekening houdend met mens, dier en omgeving omdat juist dat belangrijk is. 
Deze visie heeft zich vertaald in de 0-50-100 strategie. 0% verspilling, 50% vlees en 100% transparantie. Het streven is naar zero waste. Dit gaat van energiegebruik, geen uitval van mensen tot aan alles van het dier gebruiken. Met 50% vlees wordt een koers gezet naar minder en beter vlees. Maar ook naar vegetarisch en gemengde producten van vlees en groente. En met de 100% transparantie en samenwerking wil men werken in gelijkwaardige partnerships met andere bedrijven, transparantie in de keten creëren en ook duidelijkheid  in de ingrediënten van de producten

 

De uitdaging

Deze was groot. Niet alleen moest de nieuwe strategie kloppen en aanspreken, maar ook levend gemaakt worden in de hele organisatie en daarbuiten. Hoe zou Sigma reageren? Hoe zouden de klanten reageren? Hoe zou het personeel reageren? Zou iedereen het omarmen of zou er juist veel weerstand ontstaan? Het is tenslotte een rigoureuze shift in een vrij traditionele sector.

 

Aanpak
Een alomvattend plan van aanpak. Eigenlijk te veel om hier te noemen maar in het kort…

  • Met het Management Team en Transformatie Team de visie verder ontwikkeld en doorleefd zodat men het vanuit het hart kon vertellen. Dit is noodzakelijk om een authentieke boodschap te brengen die iedereen gelooft en wil volgen. Ook het moederbedrijf hierin mee te nemen was een uitdaging. 

  • Alle leidinggevenden meegenomen en betrokken op een leiderschapsreis omtrent deze visie en hen tools meegegeven om deze ook in het bedrijf te kunnen implementeren. 

  • Een tekening met een spel gecreëerd om de boodschap te laten leven in de hele organisatie. Een zeer effectief middel waarbij echt iedereen het verhaal in de juiste context snapt en ook zelf kan vertellen. 

  • Koplopersgroepen gestart om voor te gaan in de ontwikkeling en uitwerking van de nieuwe strategie. Zij hebben o.a. laten zien wat mogelijk is en zeker op het gebied van waste grote besparingen gerealiseerd. 

  • De 150 key players van de organisatie op regelmatige basis bij elkaar brengen, meenemen en uitdagen op de strategie. 

  • Een cultuurteam dat zorgt dat er initiatieven ontplooid worden om de visie levend te houden in de hele organisatie.

 

Het resultaat

Een visie en strategie geïmplementeerd in de hele organisatie die geloofd en uitgevoerd wordt. Iedereen kan deze navertellen en de visie is ook letterlijk zichtbaar in het hele bedrijf. 
Het moederbedrijf dat eerst afhoudend en sceptisch stond te kijken maar nu als enthousiast voorstander meehelpt. 
Klanten die zeer positief reageren omdat ze in een mooie en kloppende visie worden meegenomen. De ontwikkeling en productie van de verschillende producten slaat aan. 
Medewerkers die een compleet nieuwe uitdaging voor zich zien en enthousiast instappen. 
Een bedrijf dat, nog steeds, in een moeilijke sector zit en een uitweg heeft naar beter. Beter voor zichzelf én beter voor de maatschappij en de wereld waarin we leven. 
 

1769765-200.png

Meer weten?

Wil je meer weten over deze case of heb je soortgelijke vragen?

Neem contact op met Yves Ancher.

bubbles.png
bottom of page